ControlRep
Een periodieke blog over de wereld van corporate reputatiemanagement en crisiscommunicatie.
INBEDDING ONLINE REPUTATIEMANAGEMENT IN ORGANISATIES IS AANDACHTSPUNT

Veel organisaties zijn bezig met online reputatiemanagement. Maar waar nog slechts zelden over wordt nagedacht is de Inbedding ervan in de organisatie. In de praktijk gebeurt het dan ook dat regie in online reputatiemanagement feitelijk ontbreekt. Bijvoorbeeld omdat corporate communicatie geen centrale rol heeft. 

Het is zeer belangrijk goed na te denken over de interne inbedding van online reputatiemanagement in de organisatie. De logische plaats is binnen de corporate reputatieafdeling waar het managen van de reputatie immers al plaatsvindt. Online reputatiemanagement vraagt om een zeer strakke leiding en regie. Regel dit dus binnen het team met een duidelijke eindverantwoordelijke. Ook de interne samenwerking met bijvoorbeeld klantenservice en webcare moet goed worden geborgd.

Verder is het essentieel om de bewegingsvrijheid voor het team dat moet reageren op berichten over uw organisatie vooraf te regelen. Er dient namelijk mandaat en daarmee ruimte te zijn om zeer snel te schakelen. Dat vereist voorbereiding van boodschapelementen voor mogelijke situaties, die vooraf al in kaart kunnen worden gebracht. Ook het maken van duidelijke afspraken met juridische zaken is randvoorwaardelijk voor het succes van online reputatiemanagement.

Zonder deze randvoorwaarden is het kunnen managen van de online reputatie een illusie.

<< Back Add New Comment
0 items total
Add New Comment
Name*
Subject*
Comment*
Please type the confirmation code you see on the image*
Reload image